Hài Lòng Với Cả 2 Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Key Means

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan

Hài Lòng Với Cả 2 Khóa Học

Ưu điểm

Giáo viên dạy các cháu vui và hiệu quả, nhân viên tư vấn nhiệt tình, chăm sóc học viên kỹ càng. Thích nhất việc đảm bảo được chất lượng, giúp phụ huynh theo sát tiến độ của con hằng tuần

Điểm cần cải thiện

Chưa có gì không hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Thiệt ra mình học giao tiếp cho người lớn ở đây thấy ok nên đăng ký cho con học khóa Anh văn thiếu nhi luôn. Bố mẹ có con cái đang cần tìm trung tâm có thể tham khảo. Bản thân thấy chương trình 100% giáo viên nước ngoài (giáo viên chất lượng chớ không phải 3 ông tây ba-lo không có kỹ năng nha) thì học phí nhìn chung rẻ vì mình cũng cho con học nhiều nơi rồi nên biết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn