Trung Tâm Anh Ngữ Kungfu English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Kungfu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ Kungfu English

Ưu điểm

Chăm sóc học viên rất kĩ, chỉ có không chịu học mới không tiến bộ thôi

Điểm cần cải thiện

Khá hài lòng nên không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở đây đã học là phải nghiêm túc, làm bài tập thường xuyên, đi học đều chứ không là bị gọi điện thường xuyên đấy

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn