Ý Kiến Cá Nhân | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Kungfu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ý Kiến Cá Nhân

Ưu điểm

Học phí phù hợp với sinh viên, chất lượng tốt, được đảm bảo đầu ra

Điểm cần cải thiện

chưa thấy cần cải thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng học bài và làm bài trước khi đến lớp vì giáo viên dạy ở đây khá khó tính

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn