Cô Dễ Thương, Dạy Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cô Dễ Thương, Dạy Dễ Hiểu

Ưu điểm

Giáo viên tận tình. Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Chưa có chỗ gửi xe rộng hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn