Cơ Sở Vật Chất Tốt, Giáo Viên Giỏi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Giáo Viên Giỏi

Ưu điểm

Trình độ giáo viên cao. Cơ sở vật chất tốt. Số lượng học viên phù hợp.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn