Đánh Giá Chất Lượng Tt Toiec Pp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Tt Toiec Pp

Ưu điểm

Học phí tốt, thầy cô giáo nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Thời gian học hạn chế, cần được thực hành nhiều ở lớp. Cần mở rộng các cơ sở lân cận để thuận lợi cho học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tốt, nên học ở trung tâm vì học phí tốt, thầy cô nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn