Đánh Giá Lớp Pre-Toeic | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Lớp Pre-Toeic

Ưu điểm

Giáo viên rất chăm lo cho học sinh, giáo trình và bài tập được hoàn thiện tương đối tốt,

Điểm cần cải thiện

máy chiếu được đặt khá cao so với tầm với của giáo viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn phải học từ vựng cho thật nhiều vào, do giáo viên khảo bài rất kỹ phần từ vựng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn