Lớp Đông, Giảng Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Đông, Giảng Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giảng viên giảng dạy nhiệt tình. Thời gian học rất tốt. Kiến thức mới, cập nhật liên tục. Thời gian đúng giờ.

Điểm cần cải thiện

Số lượng hơi đông (30 người so với lớp 15 người). Loa trong lớp quá to - Cô nói to. Địa điểm gửi xe quá xa - Tốn phí 3 nghìn đồng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn