Lớp Học Toeic Cơ Bản | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Hương Phạm
Hương Phạm

Lớp Học Toeic Cơ Bản

Ưu điểm

Giáo viên dạy nhiệt tình, năng động và dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử dù chỉ một lần để chạm tay toeic toeiccccc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn