Trung Tâm Elc Vietnam | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ELC Vietnam

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Elc Vietnam

Ưu điểm

Giáo viên bản ngữ trẻ, thân thiện, có chuyên môn. Đội ngũ tư vấn nhiệt tình Học phí hợp lý với sinh viên

Điểm cần cải thiện

Mở thêm địa điểm học

Trải nghiệm và lời khuyên

Khóa IELTS rất ổn cho sinh viên cần tìm khóa IELTS chất lượng và rẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn