Buổi Học Nào Ở American Links Cũng Tuyệt Vời Hết Đó
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế American Links (americanlinks.com.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Buổi Học Nào Ở American Links Cũng Tuyệt Vời Hết Đó

Ưu điểm

Cô vui tính
Lớp thoáng

Khuyết điểm

không có nhược điểm

Trải nghiệm

Tuyệt nhất là cô giáo, cô dạy dễ hiểu, lại còn vui tính nữa. Ví dụ như từ gì em không hiểu, cô giảng lại nhiệt tình luôn. Em thấy vui lắm, vì mình lại biết thêm được nhiều từ mới. Cô cũng hay pha trò, làm cả lớp cười rộ lên. À, nếu trả lời tốt, cô cho * nữa cơ. Đến cuối buổi, bạn nào được từ 5 đến 8* cô lại thưởng kẹo. Buổi học nào em cũng được 1 đến 3 cái kẹo cơ đấy. Giỏi chưa? ^^

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn