Tuy Mới Học Ở American Links Thôi, Nhưng Mình Rất Thích Cô Trace!
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế American Links (americanlinks.com.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tuy Mới Học Ở American Links Thôi, Nhưng Mình Rất Thích Cô Trace!

Ưu điểm

Ưu điểm: được quà là kẹo mút từ cô Trace

Khuyết điểm

không có

Trải nghiệm

Tuy mới học ở American Links thôi, nhưng mình rất thích cô Trace nhé. Cô Trace dạy tiếng Anh nhưng lại biết cả tiếng Việt và tiếng Pháp (ghê hông?). Học với cô Trace còn được tặng kẹo và slime nếu mà được nhiều * trong buổi học nữa đó. Cuối 24 buổi học bạn nào được nhiều best student còn được quà từ trung tâm nữa chứ. Đó chính là lý do khiến mình quyết tâm phải càng ngày càng tiến bộ để sớm được quà đó nhe.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn