Bé Thích Học Ở Trung Tâm - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Apollo | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Bé Thích Học Ở Trung Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Bé thích học ở trung tâm.
- Tự tin hơn.

Điểm cần cải thiện

Chưa nói được câu hoàn chỉnh

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.