Trung Tâm Tốt - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Apollo | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung Tâm Tốt

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   - Giáo trình bài bản
   - Giáo viên tận tâm, chỉ rõ level nào thì học cái gì
   - Có lúc hơn 12h đêm nhắn tin hỏi thầy vẫn trả lời

   Điểm cần cải thiện

   Có đợt Trung tâm gửi ảnh rất đều có đợt thì không

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình đã giới thiệu thêm bạn bè và có khoảng 5 người bạn cũng cho con học tại đây

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.