Bản Thân Tiến Bộ Lên Trình Hơn Từng Ngày - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Quốc tế GIGI | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bản Thân Tiến Bộ Lên Trình Hơn Từng Ngày

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Mọi người trong trung tâm siêu thân thiện.
   - Luyện bằng đề thi gốc nên trúng full nguyên 3 section listening.
   - Cơ sở vật chất chất lượng.

   Điểm cần cải thiện

   - Hay full lớp.
   - Nhà hơi xa trung tâm nên mong sẽ có nhiều cơ sở mới hơn.
   - Không có gì nữa.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thấy tiến bộ lên trình hơn từng ngày.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.