Rất Hài Lòng Với Trung Tâm Gigi - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Quốc tế GIGI | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Rất Hài Lòng Với Trung Tâm Gigi

   Hoàng Thái Long
   Hoàng Thái Long

   Ưu điểm

   - Trung tâm uy tín, hoàn thành đúng cam kết
   - Trung tâm đoán đề rất chuẩn, đi thi là trúng đề luôn
   - Phòng học mới tinh, hiện đại

   Điểm cần cải thiện

   Tạm thời không có

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình vô cùng hài lòng với trung tâm vì đã giúp mình đạt được target, rất cảm ơn GIGI

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.