Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế IDT

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Tốt, chất lượng giảng dạy cao, giáo viên bản xứ chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Tốt hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Chọn IDT để học Tiếng Anh với giáo viên bản xứ chuyên nghiệp, chất lượng giảng dạy cực tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn