Bài Giảng Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Chất Lượng

Ưu điểm

- Bài giảng chất lượng
- Cơ sở vật chất tốt
- Giáo viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

Các giáo viên cần đến đúng giờ hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

- Vốn từ vựng cải thiện nhiều
- Khả năng sử dụng từ vựng thành thạo hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn