Bài Giảng Chất Lượng | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Chất Lượng

Ưu điểm

- Chất lượng bài giảng cao
- Giáo viên có tâm, nhân viên tư vấn nhiệt tình
- Cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

- Thoải mái về thời gian
- Tăng số lượng đợt kiểm tra thử

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn