Bài Giảng Dễ Hiểu, Giáp Viên Có Chuyên Môn Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Dễ Hiểu, Giáp Viên Có Chuyên Môn Cao

Ưu điểm

- Giáo viên tâm lý, có chuyên môn cao
- Cơ sở vật chất hiện đại
- Lộ trình học rõ ràng, bài giảng dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân có tiến bộ sau khoảng 2 tháng theo học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn