Cải Thiện Kỹ Năng Nghe, Nói | Edu2Review
🎉 Ưu đãi SỐC!! Gói EduMember chỉ 99K/năm từ 10H - 14H hôm nay 04/12/2020.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cải Thiện Kỹ Năng Nghe, Nói

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất
- Cách giảng dạy
- Tài liệu học

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Cải thiện được kỹ năng nghe, nói, phát âm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn