Chất Lượng Đầu Ra Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Chất Lượng Đầu Ra Tốt

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Đào tạo bài bản; chất lượng đầu ra tốt; quan tâm tới sự tiến bộ của học viên.

   Điểm cần cải thiện

   Thông tin nhiều hơn cho phụ huynh về tình hình học tập của học viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tiến bộ hơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.