Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

các thầy cô ở trung tâm rất nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt, lộ trình học riêng biệt cho từng học viên. Bài giảng dễ hiểu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn