Chất Lượng Giảng Dạy Rất Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy Rất Tốt

Ưu điểm

- Thầy cô dạy học nhiệt tình
- Đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết
- Chất lượng giảng dạy rất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn