Chất Lượng Giảng Dạy Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình
- Chất lượng giảng dạy tốt
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên rất thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn