Chất Lượng Tại Pec | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

AS - Tran Ngoc Quy
AS - Tran Ngoc Quy

Chất Lượng Tại Pec

Ưu điểm

Giaó viên có chuyên môn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Điểm cần cải thiện

Trung tâm cần giao bài tập về nhà nhiều hơn để hs luyện tập

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng chăm chỉ học tốt, cố gắng chăm chỉ làm bài tập về nhà thật tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn