Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ

Ưu điểm

- Thầy cô thân thiện
- Cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Mang tính cá nhân hóa nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Có tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn