Điều Kiện Học Tập Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Điều Kiện Học Tập Tốt

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình
- Điều kiện học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

- Chăm tra từ điển khi học phát âm
- Đừng ngại khi giao tiếp bằng tiếng Anh
- Làm bài tập đầy đủ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn