Giáo Viên Chuyên Môn Cao | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Chuyên Môn Cao

Ưu điểm

Các thầy cô có chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

- Kỹ năng học thuộc từ vựng
- Kỹ năng nói
- Kỹ năng nghe

Trải nghiệm và lời khuyên

Phải có tính tự học cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn