Giáo Viên Dạy Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Hay

Ưu điểm

- Dạy hay
- Dễ hiểu
- Chi tiết

Điểm cần cải thiện

Cho từ vựng có phiên âm

Trải nghiệm và lời khuyên

- Điểm tiếng Anh khá hơn
- Biết nhiều kiến thức hơn
- Lời khuyên: hãy học đi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn