Học Ielts Tại Pec | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Tuan Anh Trinh
Tuan Anh Trinh

Học Ielts Tại Pec

Ưu điểm

Chất lượng, nhiệt tình, chu đáo

Điểm cần cải thiện

Hiện tại chưa có

Trải nghiệm và lời khuyên

Các thầy cô nhiệt tình, các anh chị tư vấn - chăm sóc chu đáo...

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn