Khóa Học Cam Kết Đầu Ra Ielts Ở Anh Ngữ Pec Hải Phòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khóa Học Cam Kết Đầu Ra Ielts Ở Anh Ngữ Pec Hải Phòng

Ưu điểm

Các thầy cô dạy rất tốt, theo rất sát học sinh. Lộ trình học của trung tâm giúp mình nắm kiến thức cơ bản rất chắc không như một số chỗ khác chỉ luyện tủ để đi thi (chỉ đạt được tầm 5.0 là không lên được nữa).

Điểm cần cải thiện

Mong trung tâm có chỗ để xe rộng rãi hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Thực sự rất nên học vì trung tâm có phần kiểm tra đánh giá rất sát, các lớp học nhiều lịch chứ mình đi học chỗ nhỏ lịch thì ít, các đợt thi thử báo điểm không chính xác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn