Nhân Viên Nhiệt Tình, Chuyên Nghiệp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhân Viên Nhiệt Tình, Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

- Thầy cô quan tâm và lắng nghe học sinh
- Nhân viên nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp
- Cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Em từ khóa cơ bản và coi như mất gốc đã tiến bộ lên rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn