Nhân Viên Tư Vấn Nhiệt Tình | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhân Viên Tư Vấn Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Môi trường học tập tốt
- Thầy cô giảng dạy dễ hiểu
- Tư vấn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

- Trung tâm nên suy nghĩ chi phí gửi xe
- Chất lượng cơ sở vật chất giữa các trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn