Nhiệt Tình
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhiệt Tình

Ưu điểm

Tư vấn nhiệt tình. Các thầy cô dạy nhiệt tình. Cơ sở vật chất tốt.

Khuyết điểm

ko có

Trải nghiệm

Vui, uy tín.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn