Thầy Cô Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Thầy cô nhiệt tình, thẳng thắn
- Kiến thức chuyên tâm, tạo không gian thoải mái khi học

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn