Thêm Nhiều Giờ Học Hơn | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thêm Nhiều Giờ Học Hơn

Ưu điểm

- Tài liệu
- Phương pháp dạy

Điểm cần cải thiện

Giờ học các lớp để phù hợp với học sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn