Tiến Bộ Khi Học Tại Trung Tâm | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiến Bộ Khi Học Tại Trung Tâm

Ưu điểm

- Khóa học hiệu quả
- Trung tâm uy tín

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân đã tiến bộ trong việc tự học từ mới, tự giác làm bài tập về nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn