Tiến Bộ Rất Nhiều Khi Học Tại Pec | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiến Bộ Rất Nhiều Khi Học Tại Pec

Ưu điểm

- Khóa học sát với trình độ
- Sự quản lý và trình độ của giáo viên tốt
- Lượng kiến thức vừa đủ, dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình mới học ở đây từ tháng 5 nhưng trình độ đã lên rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn