Tốt
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tốt

Ưu điểm

Thầy cô giáo nhiệt tình. Cơ sở vật chất tốt. Tư vấn xếp lớp phù hợp.

Khuyết điểm

không có

Trải nghiệm

Tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn