Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Gia Lai

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

Môi trường giảng dạy và học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều ưu đãi cho phí khóa học dài hạn. Chất lượng giảng dạy học tập rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn