Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Gia Lai

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Tôi rất hài lòng

Điểm cần cải thiện

Hiện chưa có

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã học khoá avgt được 3 khoá và bây giờ tôi đã xin được việc làm và khả năng giao tiếp của tôi đến thời điểm hiện tại rất tốt. Cảm ơn trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn