Đánh Giá Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Gia Lai | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Gia Lai

Phạm Sang
Phạm Sang

Đánh Giá Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Gia Lai

Ưu điểm

Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, giáo viên thường xuyên trao đổi về tình hình học tập của bé, học phí rất ổn, cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Tạo nhiều chương trình kể chuyện, thuyết trình hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất nên học ở đây, giáo viên thường xuyên trao đổi về tình hình học tập của bé, học phí rất ổn, cơ sở vật chất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn