Trung Tâm Dạy Rất Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ Gia Lai

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh

Trung Tâm Dạy Rất Chất Lượng

Ưu điểm

giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

mở thêm nhiều chi nhánh

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học ở đây vì giáo viên dạy nhiệt tình, học phí thấp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn