Các Anh Chị, Thầy Cô Ở Đây Rất Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Các Anh Chị, Thầy Cô Ở Đây Rất Nhiệt Tình

Ưu điểm

Được học đến khi nào có khả năng giao tiếp Các anh chị, thầy cô ở đây rất nhiệt tình Có thể học miễn phí ở các lớp cải thiện khác

Điểm cần cải thiện

Thêm nhiều hoạt động vui chơi ở công viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Giao lưu, kết bạn được nhiều bạn mới Các bạn hãy học một cách nghiêm túc nhé, mình thấy có nhiều bạn học ở đây chăm chỉ và nghiêm túc tiến bộ rất nhanh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn