Cách Dạy Tạo Hứng Thú | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cách Dạy Tạo Hứng Thú

Ưu điểm

Cách giảng dạy của giáo viên tạo hứng thú và động lực để học Chi phí khá hợp lý khi bạn đống trọn gói. Còn được học lại khi đã hết kháo để các bạn ôn lại kiến thức.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm có 3 tầng nên khá mệt để đi lên lầu 3 học

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi các bạn đến học thử, trung tâm không làm các bạn thất vọng. REF sẽ là trung tâm cuối cùng bạn muốn gắn bó. Đặc biệt, là lớp thầy Thiện nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn