Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

- Thầy cô rất thân thiện, tận tình, có các buổi kèm riêng cho học viên về mọi mặt của tiếng Anh, không chỉ giao tiếp mà còn có ngữ pháp. - Bài giảng sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, tùy thầy cô có các cách dạy khác nhau, nhìn chung đều hay và không bị trùng giáo trình - Đánh giá đúng năng lực của học viên nên nắm bắt tình hình học tập rất tốt. Từ đó có cách khắc phục nhược điểm của học viên

Điểm cần cải thiện

- Bãi giữ xe khá xa.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tuyệt vời từ một đứa không biết gì bây giờ có thể tự tin thuyết trình về các chủ đề bất kỳ trong giao tiếp hàng ngày - Phải siêng năng chăm chỉ đi học vì mỗi ngày đều là một sự trải nghiệm mới.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn