Chất Lượng Giáo Viên Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giáo Viên Cao

Ưu điểm

Chất lượng giáo viên cao Có người hỗ trợ rất tốt Nhiều lớp học, nhiều khung giờ khác nhau

Điểm cần cải thiện

Not

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thể giao tiếp tốt Cải thiện vốn từ vựng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn