Chủ Nhiệm Lớp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chủ Nhiệm Lớp

Ưu điểm

- Có chủ nhiệm lớp riêng, theo sát nhắc nhở học viên - Giáo viên tận tình, phương pháp dạy khuyến khích học viên học và thực hành nhiều hơn - Có các lớp chuyên đề, ôn tập trong tuần để học viên rèn luyện

Điểm cần cải thiện

- Các lớp kèm trong tuần thỉnh thoảng hay bị off đột xuất

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khả năng phát âm, cảm âm cải thiện hơn nhiều. - Thầy tận tình sửa bài cho từng học viên và đặt ra từng mốc cụ thể để học viên phấn đấu - Tự tin nói tiếng Anh hơn trước

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn