Chương Trình Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chương Trình Đào Tạo

Ưu điểm

- Có các lớp coffee time mỗi tuần với thầy cô nước ngoài - Thầy Thiện rất nhiệt tình, thầy cô khác cũng rất có tâm với học trò. Khóa học có bảo hành trọn đời - Nếu chán học ở nhà có thể lên trung tâm học bất cứ lúc nào mình muốn

Điểm cần cải thiện

- Địa chỉ trung tâm khó tìm - Nhà xe xa chỗ học

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường tốt, nếu học ở nhà chán có thể đến trung tâm học, có bảo hành trọn đời đối với các khóa học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn